© 2019 HABERLAND ARCHITEKTEN BDA 

1/9

Bibliothek FH Ostfalia, Wolfenbüttel